Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại cửa hàng Mariko):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng tin;

Bước 2: Người mua đặt hàng trực tuyến

Bước 3: Người mua đến địa chỉ cửa hàng Mariko;

Bước 4: Người mua thanh toán và nhận hàng;

 

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đặt hàng trực tuyến

Bước 3: Mariko xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Mariko chuyển hàng;

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.